Hunter Under Saddle

Hunter Under Saddle

Jedná se o disciplínu v anglickém sedle. Jedná se o obdobu Western Pleasure. Koně se rovněž předvádí po obvodu kolbiště ve všech třech chodech. Rozhodčí posuzuje jemnost, kvalitu a čistotu chodů ve všech úrovních....
Showmanship at Halter

Showmanship at Halter

U této westernové disciplíny se hodnotí schopnost předvést koně na ohlávce v krátké úloze. Soutěžící předvádí koně ze země v kroku a klusu, couvání, zastavení a obratu okolo zádě. Rozhodčí hodnotí chování a pozornost koně,...
Western Pleasure

Western Pleasure

V disciplíně se hodnotí dvojice jezdec a kůň jako celek. Není zde úloha jako taková – koně jsou svými jezdci předvedení po obvodu kolbiště ve všech třech chodech.Rozhodující je kvalita chodů koně, způsob předvedení a výraz koně...
Western Horsemanship

Western Horsemanship

Do kolbiště nastupují všichni jezdci, kde se seřadí zpravidla podle startovních čísel. Tato disciplína se skládá ze dvou částí: 1. – samotná úloha, 2.– Pleasure část, kde rozhodčí stanoví, jestli v této části nastoupí jen vybraní jezdci nebo...